Event

Come to see us!
Date : 20 / Sep / 2017

Seoul with En Chordais ensemble

Seoul

Seoul “Sori Arts Center” with En Chordais ensemble

En Chordais2013

Ensemble En Chordais

 • Kyriakos Petras: Violin
 • Kyriakos Kalaitzidis: Oud
 • Drosos Koutsokostas: Vocal, Lute
 • Alkis Zopoglou: Kanun
 • Petros Papageorgiou: Percussion
Figame – Instrumental Composer Alkis Zopoglou // Alkis Zopoglou - Cargo
 1. Figame – Instrumental Composer Alkis Zopoglou // Alkis Zopoglou - Cargo
 2. Fortio – Instrumental Composer Alkis Zopoglou // Alkis Zopoglou - Cargo
 3. Nichta – Instrumental Composer Alkis Zopoglou // Cargo
 4. Os tin akri – Song Composer Alkis Zopoglou // Cargo
 5. Perasma – Instrumental Composer Alkis Zopoglou // Cargo
 6. To deka to kalo – Instrumental Composer Alkis Zopoglou // Alkis Zopoglou